Taisyklės

 1. Interneto svetainė manoklaipeda.lt skirta viešoms Klaipėdos miesto gyventojų padėkoms vieni kitiems, atsiprašymams ir siūlymams pateikti. Svetainės tikslas – skatinti miestiečių pozityvų mąstymą, bendruomeniškumą , juk Klaipėda – tai čia gyvenantys žmonės su savo išgyvenimais, mintimis ir emocijomis.
 2. Svetainėje pateikiama informacija apie žmones ar grupes žmonių, kuriems ji skirta. Svetainės turinį gali kurti registruoti vartotojai, kurie asmeniškai atsako už pateiktos informacijos tikrumą. Jeigu padėkos, atsiprašymo ar pateikto siūlymo turinyje pažeidžiamos autorinės ar trečiųjų asmenų teisės arba Lietuvos Respublikos įstatymai, atsakomybė už pateiktą turinį atitenka registruotam vartotojui, kuris ją pateikė.
 3. Lankytojas – tai asmuo, kuris lankosi svetainėje norėdamas susipažinti su joje pateiktu turiniu ir pats nekuriantis svetainės turinio.
 4. Vartotojas – asmuo, kuris prisiregistravo svetainėje arba prisijungė per savo socialinių tinklų paskyrą.
 5. Padėkos, atsiprašymo arba pasiūlymo Autorius (toliau – Autorius) – registruotas vartotojas, sukūręs svetainės turinį ir jį paskelbęs.
 6. Svetainės administracija – darbuotojai, turintys įgaliojimus priimti sprendimus, susijusius su svetainės veikla, jos administravimu, vystymu ar veiklos nutraukimu.
 7. Svetainės moderatoriai – darbuotojai, kurie turi įgaliojimus tikrinti registruotų vartotojų sukuriamą ir viešai skelbiamą turinį, ar jis atitinka svetainės taisykles, LR įstatymus ir etikos normas.DĖMESIO. Jeigu registruotų vartotojų pateiktas turinys pažeidžia minėtas taisykles, jis gali būti pašalintas be atskiro įspėjimo. Svetainėje draudžiama nenormatyvinė leksika (įskaitant raidžių keitimą simboliais), konfliktų provokavimas, įžeidimai, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir kam jie buvo skirti, grasinimai, terorizmo propaganda, trečiųjų šalių arba paslėpta reklama ir kitos temos, neatitinkančios LR įstatymų normų.Panašaus turinio viešinimas suteikia svetainės administracijai ir moderatoriams galimybę nedelsiant atjungti vartotojo sukurtą paskyrą.

  Siekiant išvengti nesusipratimų, piktybiškų veiksmų, įžeidimų ar kitų neigiamų viešų apraiškų svetainėje, registruotų vartotojų IP adresai kaupiami.

 8. Svetainės naujienų skiltyje administratoriai ir moderatoriai turi teisę skelbti informaciją, susijusią su Klaipėdos miestu, klaipėdiečių kasdienėmis problemomis, pristatyti įvairias iniciatyvas.
 9. Vienintelis svetainės naujienų skilties turinio formuotojas – visuomeninis rinkimų komitetas „Mano Klaipėda“,
 10. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu svetainės administracijos nuožiūra ir naujoji taisyklių redakcija įsigalioja nuo to momento, kai informacija apie pasikeitimus publikuojama skiltyje „Naujienos“.
 11.  Jeigu lankytojas ir/arba vartotojas nesutinka su svetainės taisyklėmis, jis turi nedelsiant atsisakyti nuo galimybės naudotis šia svetaine.
 12. Atsiradus techninėms svetainės veikimo problemos, administracija įsipareigoja pašalinti trikdžius kuo greičiau, kaip tai tik įmanoma.