Komiteto “Mano Klaipėda“ kandidatų sąrašas

01. Kazys Paulikas

„Šiandien matome didžiulį neišnaudotą miesto potencialą ir aiškią Klaipėdos ateities perspektyvą: šiuolaikinis, veržlus, augantis, verslus ir sveikas jūrinis miestas, kuriame dera ne tik stiprus uostas, bet sudaromos palankios sąlygos verslams kurtis, kultūriniam, istoriniam, sveikatingumo turizmui plėtotis, aukšto lygio universitetų veiklai, kitoms švietimo įstaigoms,  kultūrinei, sportinei veikloms. Mes - už ekonomiškai auganti miestą, kuriame vyrauja darna tarp savivaldos, visuomenės ir verslo.

02. Gintaras Bendžius

„Klaipėda turi tapti  tikru „Supermiestu“ ne tik TV projektuose. Dešimt metų aktyviai dalyvaudamas visuomeninėje veikloje supratau, kad atėjo laikas mažus darbus Klaipėdai paversti dideliais. Miestui turi dirbti kompetentingi ir kūrybingi žmonės, gebantys skatinti klaipėdiečių patriotizmą. „Mano Klaipėda“ – tai miestas, kuriuo didžiuojasi klaipėdiečiai,  veržli tarptautinių verslo ir mokslo investicijų traukos vieta.“

03. Raimondas Beliauskas

„Tik tolygus miesto vystymasis keturiose pamatinėse srityse - versle, kultūroje, švietime ir pilietiškume, miestiečių bendruomenių įtraukimas į Klaipėdos valdymą, diskusijos ir pasitarimai su klaipėdiečiais padės savivaldai priimti teisingus sprendimus ir suteiks galimybę mums visiems jaustis tikrais savo miesto šeimininkais.“

04. Saulius Savickis

„Klaipėda turi tapti tikru jūriniu miestu, o ne miestu prie jūros: su realiomis prieigomis prie vandens telkinių, promenadomis, pramogomis prie vandens ir vandenyje. Būtina nutiesti intensyvaus turistinio judėjimo kelią prie jūros patiems klaipėdiečiams,  o ne tik svečiams iš kruizinių laivų. Svarbu vystyti turizmą įvairiomis kryptimis. Viena jų – investuotojų paieškos medicinos turizmo ir vandens pramogų integracijai.“

05. Natalija Mogučaja - Vaineikienė

Norime sukurti tokį miestą, kuriame klaipėdiečiai galėtų geriausiai realizuoti savo gebėjimus, užsidirbti ne tik kokybiškai kasdienybei, bet ir visaverčiam poilsiui bei turiningam laisvalaikiui, o užaugę vaikai nenori niekur išvažiuoti. Tai įmanoma pasiekti, kai Savivaldybė teiks kokybiškas paslaugas, išnaudos šiuolaikines komunikacijos formas ir įrankius  bei užtikrins aiškų ir vaisingą susikalbėjimą ne tik su miestiečiais, bet ir su investuotojais.“

06. Henrikas Vaitiekūnas

„Būdamas klaipėdiečiu,  ir kaip žurnalistas, ir kaip žmogus puikiai suprantu miesto problematiką. Ir matau, kad Klaipėdos senjorams nūdien stinga pagarbos. Ne tik valstybės lygmeniu. Todėl būtina suteikti garbaus amžiaus klaipėdiečiams galimybę gyventi visavertį gyvenimą: bent kartą metuose lankytis kultūros renginiuose,  skatinti senjorų pramoginį bendruomeniškumą pagal jų interesus, sudaryti palankesnes galimybes senjorų aktyviai gyvensenai ir sportui, ieškant verslininkų paramos.“

07. Šarūnas Rutkauskas

„Savivaldos lygmenyje būtinas didesnis dėmesys palankios verslui aplinkos kūrimui, operatyviai priimamiems sprendimams. Miestui reikia šiuolaikinių idėjų ir kūrybingų žmonių, kurie geba užtikrinti tvarų ir kryptingą Klaipėdos vystymąsi.  Jokių grupių interesai negali būti iškeliami aukščiau miesto ir klaipėdiečių poreikių.“

08. Tomas Juočys

„Kultūra – viena iš pamatinių Klaipėdos vystymosi sričių, kuri turi tolygiai būti plėtojama kartu su  verslu, švietimu ir pilietiškumu. Kiekvienoje srityje, kaip ir kiekviename miesto rajone dirba ir gyvena žmonės. Itin svarbu, kad  kiekviena aktyvi bendruomenė būtų skatinama veikti kartu su miesto valdžia. Klaipėdos valdymui labiau reikalingi ne politikai, o racionalios, kūrybingos, ūkiškai mąstančios ir partiniais vadų įpareigojimais nesusaistytos asmenybės.“

09. Monika Grakauskienė

„Svarbu suteikti verslui galimybes plėstis ir augti, sudaryti Klaipėdoje sveiką konkurencinę aplinką ir pritraukti į miestą naujas įmones. Kita vertus, nepamirškime: verslininkai – taip pat klaipėdiečiai, turintys vaikų, todėl svarbu užtikrinti  vaikų laisvalaikį netoli namų, įkurti kūrybingumo ir meno ugdymo centrus, kad vaikai galėtų plėsti akiratį bei lavinti gebėjimus.“

10. Inga Česnakienė

„Gimiau, užaugau ir gyvenu Klaipėdoje. Lygindama vakar dienos miestą su nūdienos, matau, kaip svarbu įgyvendinti dėsningą senamiesčio apjungimą su Klaipėdos gyvenamaisiais rajonais. Taip pat  būtina savivaldos atstovams rasti abipusiai naudingą dialogą su smulkiaisiais verslininkais, pramonės, uosto atstovais. Nuo to priklauso visų mūsų gerovė.“

11. Aurimas Mockus

„Turiu didelį žinių ir patirties bagažą versle ir visuomeninėje veikloje, todėl kaip tikras klaipėdietis noriu aktyviai dalyvauti  savo miesto valdyme. Mes patys privalome būti atsakingi už Klaipėdą, kurioje gyvensime rytoj. Komiteto „Mano Klaipėda“ kandidatu tapau todėl, kad čia susibūrė žmonės, gebantys pasirūpinti ne tik savimi. Bendraminčiai jau  įrodė, kad sugeba daryti gražius darbus kitų labui.“

12. Vilimas Urmonas

„Savivaldybė turi ne vienvaldiškai priimti sprendimus, o apjungti visus atsakingai mąstančius bendriems tikslams pasiekti. Konsultuokimės su įvairių sričių specialistais ir visuomenininkais, nes manymas, kad ilgametė patirtis savivaldybės Administracijoje lygi efektyviam ir rezultatyviam darbui – nėra teisingas. Visada turi būti judėjimas į priekį.“

13. Roma Stubrienė

„Mylime savo miestą, bet tam, kad jis suklestėtų, turime nusimesti mums svetimą provincialumo šydą, kurį dažnai mums bruka sostinė, palaipsniui klampindama į nepasitikėjimo savo jėgomis, abejingumo liūną. Klaipėda turi susigrąžinti išvykusius jaunus talentus, savo srities specialistus, sukurti naujos vertės darbo ir poilsio sąlygas šeimoms, naujiems verslams."

14. Mindaugas Gudelis

„Kiekvienas Klaipėdos gyvenamasis  rajonas turi būti jaukiu vietinės traukos centru, todėl būtina sutvarkyti kiemus, žaliąsias vejas, įrengti ar suremontuoti suoliukus, vaikų žaidimų aikšteles, unikalius skverus, atnaujinti pėsčiųjų, dviračių takus. Tokiu būdu sukursime jaukių namų atmosferą visame mieste“.

15. Virginija Beliauskienė

„Bendrosios miesto erdvės turi būti skirtos aktyviam klaipėdiečių gyvenimui ištisus metus. Svarbu sutvarkyti ir atverti visuomenei Danės pakrantę ir marias, įrengti poilsio zonas. Turime viziją, kad nuo šiaurinio Melnragės molo iki Girulių būtų įrengta daugiafunkcinė, 9 km ilgio alėja su turizmo, apgyvendinimo paslaugomis ir gydyklomis. Klaipėda – tai ne tik uostamiestis, tai  - ateities kurortas.“

16. Donatas Streckis

“Tik atsakingi, mąstantys ir aktyvūs klaipėdiečiai kuria ateities Klaipėdą. Sporto srityje entuziastingai dirbu su vaikais ir jaunimu.  Atgaivinkime sporto klubus gyvenamuosiuose rajonuose, kad sportuoti būtų ne tik malonu ir naudinga, bet ir patogu. Taip pat būtina siekti ne tik pergalių, bet ir ugdyti naujos kartos vertybes,  žmogiškumą ir garbės principų laikymąsi.“

17. Silverijus Puotkalis

„Klaipėdoje reikia didesnį dėmesį skirti jaunimui: suteikti galimybę kokybiškoms studijoms įvairiose srityse, kurti verslo inkubatorius konsultacijoms su patyrusiais verslininkais, skatinti visapusišką jaunimo užimtumą. Ir sportas čia turi būti ne paskutinėje, o pirmaujančioje pozicijoje.“

18. Gintarė Benetienė

„Klaipėdai trūksta polėkio, meniško požiūrio ir greitų, kasdienių sprendimų sinergijos. Miesto erdvės turi būti logiškai ir praktiškai pritaikytos miestiečių ir Klaipėdos svečių poreikiams, taip pat jos turi kryptingai plėstis, pasipildant naujomis erdvėmis.“

19. Inga Lapinskienė

„Pastatai, viešosios erdvės, žalieji plotai, jūra  – tai, be ko klaipėdiečiai negalėtų jaustis kaip miesto gyventojai. Klaipėdai norime suteikti daugiau grožio, estetikos, ergonomikos. Klaipėda - ne tik uostamiestis, Klaipėda  privalo tapti šiuolaikiniu kurortu, kuriame nori gyventi ir įsikurti jaunos šeimos, atvykti ir vėl sugrįžti turistai.“

20. Renata Ložienė

„Motyvuodama žmones sportuoti klausiu, ar jie žino, kiek Dievas davė laiko gyventi? Atsakymai būna skirtingi, bet išvada viena:  norime gyventi visavertį gyvenimą. Ir kaip žmonės, ir kaip asmenybės, ir būdami miestiečiais. Klaipėdai reikia motyvuotų sprendimų, modernių idėjų, veiklių žmonių, norinčių dirbti miesto labui.“

21. Andrius Bartkus

„Nuo 17 metų profesionaliai žaidžiu futbolą. Pastaruosius šešerius metus esu Klaipėdos futbolo klubo „Atlantas“ komandos kapitonas.  Žinau, ką reiškia sunkus darbas, siekiant tikslų. Iškovojome tris bronzos ir vieną sidabro medalį Klaipėdai. Noriu, kad ateityje mieste būtų profesionaliai ugdomas sportiškas ir doras jaunimas.“

22. Svetlana Terechova

„Sveikos gyvensenos propagavimas, saugios aplinkos gyventi sukūrimas – tai dar ne viskas, ko reikia miestiečiams ir Klaipėdai. Uostamiestyje būtina skatinti įvairių konferencijų, parodų, sporto renginių organizavimą, ieškoti ir suteikti būtiną pagalbą investuotojams, norintiems statyti pajūryje sveikatingumo kompleksus, gydyklas, SPA centrus.“

23. Daiva Palubinskaitė

„Esu aktyvi klaipėdietė, teikianti prioritetą miestiečių sveikatinimui, bendruomeniškumo didinimui bei kultūros edukacijai. Tai mažina socialinę atskirtį, suteikia erdvę diskusijoms, didina galimybes pokyčiams bei įtraukia gyventojus į dinamišką miesto augimą. Svarbu, kad klaipėdiečiai jaustųsi savo miesto šeimininkais.“

24. Gerda Petravičiūtė

„Mūsų miestui reikia daugiau jaunatviško entuziazmo, naujų idėjų, kūrybiškumo ir meno. Klaipėdai reikalingi jauni žmonės, kurie įgyja paklausias profesijas ir savo įgytas žinias taiko likdami dirbti Klaipėdoje arba grįždami į uostamiestį.“

25. Aivaras Benėta

„Gimiau, augau ir studijavau Klaipėdoje, įgijau puikius pardavimo įgūdžius, įleidau šaknis, sukūriau šeimą ir man rūpi, kokiame mieste augs naujoji klaipėdiečių karta. Rūpinimasis vaikais prasideda nuo saugios vaikui aplinkos sukūrimo. Todėl būtina kurti saugesnę miesto infrastruktūrą, suteikti tėvams operatyvią pagalbą ir komfortišką galimybę pasirūpinti atžalos vieta darželyje ir mokykloje. Pagaliau imkime ir paverskime Klaipėdą vaikų vasaros miestu!“

26. Laura Stubraitė

"Klaipėda yra išskirtinė savo jūriniu, istoriniu paveldu, kuris, deja, šiais laikais nublanko. Jaunimas  sunkiai randa savo gyvenimo kelią. Norisi pabrėžti miesto išskirtinumus: jūrinę dvasią, paveldą, buriavimo kultūrą, požiūrį į Klaipėdą kaip į stiprų Vakarų Lietuvos miestą. "

27. Rūta Mileškienė

„2023 metais noriu matyti miestą susivienijusį, savivaldą – šiuolaikiškai ir aktyviai veikiančią Klaipėdos ir klaipėdiečių labui.  Tai įmanoma pasiekti, kai savivaldybėje dirbs visi iki vieno - tik kompetentingi ir atsakingi darbuotojai, o politinių etatų kūrimui bus užkirstas kelias.“

28. Aušra Pacevičiūtė

„Dešimtmetį aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje ir aiškiai matau, kas iš tikrųjų džiugina ar liūdina eilinį klaipėdietį.  Kiekvieno iš mūsų Klaipėda prasideda nuo savo šeimos, gyvenamosios erdvės, kiemo, kaimynų, darželio, mokyklos, gydymo įstaigos, laisvalaikio miesto erdvėse ir pramogų kultūros, sporto centruose. Apsižvalgykime plačiau: nepaisant skirtumų, visi esame klaipėdiečiai. Pradėkime rūpėti vieni kitiems, o „Mano Klaipėda“ sugrąžins jums pasitikėjimą savivalda“.

29. Mantas Rimeikis

„Spartus ir tikslingas tarptautinių bei  išskirtinių verslo subjektų pritraukimas į Klaipėdą taip ir liks gražia vizija, jeigu neužtikrinsime skaidraus ir efektyvaus įvairių dokumentų, leidimų išdavimo proceso. Pasaulis turi išgirsti vieną žinutę: Klaipėdoje verta greitai pradėti arba plėtoti verslą patraukliomis sąlygomis. Tokiu būdu vis daugiau klaipėdiečių džiaugsis naujomis darbo vietomis už orų atlyginimą“.

30. Olga Rybina

„Sveikos gyvensenos formavimas šiandien  - vis dar aktuali tema bet kuriam klaipėdiečiui -  suaugusiam ar vaikui, moksleiviui ar studentui. Žmogaus sveikata (dvasinė ir fizinė) tiesiogiai priklauso nuo jo gyvenimo būdo, o judėjimas ir fizinis aktyvumas - tai raktas į laimingą gyvenimą, būdas ugdyti kantrybę ir discipliną, geros nuotaikos garantas. Todėl labai svarbu skirti didesnį dėmesį klaipėdiečių aktyvumui, suteikti žinių ir praktinių galimybių gyvenimo kokybei gerinti.“

31. Valda Šneiderienė

„Naujausios technologijos, nuoširdus domėjimasis savo miestu, atsakingas savivaldos požiūris į klaipėdiečius – sudedamosios darnaus Klaipėdos vystymosi dalys. Miestas turi didžiulį potencialą būti moderniu, interaktyviu su komfortiškomis sąlygomis šeimoms įsikurti, vaikams auginti, mokslo aukštumų siekti ir miestui garsinti  Lietuvoje ir už jos ribų.“

32. Mantas Česnakas

„Skatinkime klaipėdiečius aktyviau įsitraukti į miesto gyvenimą, patys inicijuodami dialogą. Bent kartą per metus atliekama gyventojų apklausa  veiklos prioritetams nustatyti, atliktiems ar planuojamiems darbams įvertinti duos postūmį susikalbėjimui atkurti.“

33. Aušra Sadauskienė

„Informacija ir komunikacija, strateginis tokios organizacijos kaip Savivaldybė valdymas  - sritys, kurias būtina kuo skubiau tobulinti. Klaipėdos valdymas turi atitikti šiuolaikinius standartus, tuomet biurokratiniai procesai bus supaprastinti, mažės ir korupcijos mastai.“

34. Ramūnas Tranavičius

„Modernizacija ir kryptingas inovatyvių IT sprendimų diegimas savivaldoje, miestiečių aptarnavime, spartus reagavimas į užklausas, leidimų išdavimas, skaitmenizuotų sprendimų diegimas – tik keli svarbūs akcentai, be kurių ateities Klaipėda neįsivaizduojama“.

35. Vytautas Astrauskas

„Klaipėdai - sveiko ir „žalio“ miesto ateitis:  ši tendencija stiprėja viso pasaulio urbanizuotose teritorijose. Ieškokime geriausių sprendimų: ar įrengti „greitąsias“ juostas elektra varomoms transporto priemonėms, ar nuosekliai planuokime miesto viešojo transporto atnaujinimą, ar skirkime ypatingą dėmesį unikalių pastatų atsiradimui su žaliais stogais. Pavyzdžių – daug, išsirinkime tinkamą Klaipėdai!”

Rinkimų programa 2019-2023 m.